این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > معرفی اهداف همایش
.: معرفی اهداف همایش

ايجاد فرصتي مناسب براي تبادل اطلاعات و ارائه دستاوردهاي نوین پژوهشي بين انديشمندان، محققان، صنعتگران، دانشجویان و دست‌اندرکاران در زمينه کنفرانس

بررسی چالش های رشته های تخصصی این حوزه

بنیان گذاری و تداوم گفتمان های در زمینه مفاهیم، نظريات و تئوری های مرتبط با محورهای کنفرانس

زمينه سازي در جهت تشويق و ترغيب كليه ارگان‌ها و افراد فعال و موثر به استفاده از فن آوري هاي نوين درحوزه  کنفرانس

برگزاري جلسات همفكري، بحث و گفتگو با حضور مهندسان مشاور و ارائه تجربيات عملي مرتبط

ارتقا سطح دانش جامعه مهندسی و عموم در مسائل مرتبط با حوزه کنفرانس

آشنايي و معرفي الگوهاي موفق   در سطح جهان و كشور و بررسي آن ها از ديدگاه‌هاي مختلف

ایجاد تفاهم و تعامل سازنده بین مدیران شهری و دانشگاهیان در حوزه علمی کنفرانس

برقراري ارتباط بيشتر بين نهادهاي علمي و اجرايي در جهت تحقق مطالعات وتوسعه کشور